Allah faizi mahveder, sadakaları ise bereketlendirir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Faizi haram kılan Rabbimiz Bakara suresinin 275. ve 278. ayetlerinde bu yasağını şöylece bildirmektedir:

“Ey iman edenler! Eğer iman ediyorsanız, Allah’ın (koyduğu faiz yasağına aykırılık)tan sakının. Anaparanın dışındaki faiz kısmını bırakın. Böyle yapmazsanız Allah’a ve Peygamber’ine karşı harbe girmiş olduğunuzu, (Allah’tan ve Peygamberinden de size savaş ilân edilmiş olduğunu) bilin…” (Bakara,2/278)

“… Meşru görerek faize dönen kişiler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar.” (Bakara,2/275)

“Faiz pek çok türü olan bir haramdır. Faizin yaygınlaştığı toplum, kendisini ilahî cezalara hazırlamış olur.”

Kuranda pek şiddetli bir dille yasaklanan faizin müminler için kaçınılması gereken yıkıcı ve azaba götürücü bir haram olduğu açıktır. Ancak onu yakından da tanımamız gerekmektedir. Büyük tahribi ruhî ve ahlâkî değerler üzerinde olan faiz büyük bir haramdır. Çünkü faiz insanda bencillik, cimrilik, katı kalplilik, duygusuzluk, zaafları sömürme, ihtiras, maddeye tapma gibi en iğrenç duygu ve düşünceleri geliştiren; büyük bir sömürü aracıdır.

TOPLUMSAL ZARARLARI
Faiz; toplumsal zararları da son derece büyük olan bir ilâhî yasaktır. Kişileri bencil ve çıkarcı kılarak bütün fertler arası ilişkileri menfaatlere dayandıran; sevgi, şefkat ve yardımlaşma duygularını körelten böylece ahlâkî çözülmelere neden olan faiz toplumun sabit gelirlilerini mutlu azınlık lehine ezen korkunç bir çarktır. Faizli ekonomik düzenlerde zarara uğrayan, ihtirasla sömürülen daima sabit gelirli tüketici çoğunluk olan halktır.

EKONOMİYİ ÇÖKERTEBİLİR
Fiyatları artıran faiz, alıcı gücü zayıflatarak tüketimin kısılmasına, kısılan tüketim de üretimin azaltılmasına neden olur. Böylece işsizlik yaygınlaşır. Yaygınlaştıkça işçi ücretleri düşer. Bu da giderek sosyal sefaleti doğurur ki neticede vücuda gelecek sosyal kriz ve anarşi tefecileri, bankerleri, banka sermayedarlarını ve faizli kredi kullananları da yutan bir hortum olur.

Rabbimiz Bakara suresinin 276. ayetinde bu gerçeği özetle şöyle açıklar.

“… Allah faizi mahveder. Zekât ve nafaka gibi sadakaları da arttırır…”

Pek çok da olsa faizle kazanan her bir kişinin sonuçta fakirliğe düşmesi kaçınılmazdır. Ekonomik hayat için zarurî olduğu propaganda edilen faizin asıl büyük zararı ise ekonomidedir. Toplum kalkınmasını engellemesindedir. Zira ekonominin emeksiz, rizikosuz büyük kazançlar, aşırı çıkarlar ve ihtiraslar üzerine kurulmasına, büyük kitlelerin aleyhine büyümesine sebep faizdir.

Toplum kalkınması için zarurî olan ucuz sermaye sağlanmasına ve ancak 3-5 senede üretime geçebilecek büyük ve ciddî yatırımlara rağbet edilmesine engel olan faizdir.

Kısaca değinmeye çalıştığımız bu ruhî ahlâkî ve iktisadî zararları nedeniyledir ki Allah bize faizi haram kılmıştır.

A. Demircan, 11.07.2014

Ayrıca okuyabilirsiniz:

1 – https://kitapveinsan.com/siyonizm-ve-kuresel-faizcilik-vedat-yilmaz/

2- https://kitapveinsan.com/kat-kat-katlanan-faizi/

3- https://kitapveinsan.com/15-yilda-64-kat-artan-faizli-borcun-sebebi-olan-hocalar-sueda-yilmaz/

4 – https://kitapveinsan.com/sikisinca-yalan-soyleyebilen-dara-dusunce-faiz-yiyebilen/

5 – https://kitapveinsan.com/faiz-savas-acmaktir-peki-kime/

6 – https://kitapveinsan.com/faiz-yuzunden-baskalarinin-kulu-haline-gelenler/

1 Yorum

  1. Geri bildirim: Faiz ve Katılım Bankacılığı üzerine – Oku, düşün, uygula

Yorumlar kapatıldı.