Siyonizm ve küresel faizcilik – Vedat Yılmaz

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Adamlar çok iyi algı yönetimi uyguladılar. Millet, gırtlağına kadar faize batarken, CocaCola içmemekle İsrail’e karşı amansız bir cihat verdiğini zannederek vicdanını rahatlattı.

Siyonizm, küresel faizcilik vasıtasıyla dünyaya egemen olmayı planlayan bir Yahudi İdeolojisidir. Faizcilik sayesinde egemen olacakları inancı kendi kutsal kitaplarına dayanır:

“Tanrınız RAB verdiği söz uyarınca sizi kutsayacak. Siz birçok ulusa borç vereceksiniz, ama siz borç almayacaksınız. Böylece siz birçok ulusu yöneteceksiniz, ama onlar sizi yönetmeyecek.” (Tesniye 15:6).

“Birçok ulusa borç vereceksiniz; siz borç almayacaksınız. RAB sizi kuyruk değil baş yapacak.” (Tesniye 28:12,13).

“Kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde, ondan faiz almayacaksınız. Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Böyle yapın ki, mülk edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her işte Tanrınız RAB sizi kutsasın” (Tesniye, 23:19-20).

Vedat Yılmaz