Aldatış ve aldanışın en yıkıcısı, Allah ile aldatmadır.

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kur’an’da aldatışlar ve aldanışlar arasında dikkat çekilenler, küçükten büyüğe doğru şöyle sıralanabilir:
-Yaldızlı süslü laflarla aldatma, aldanma. (En’am, 112)
-Beldelerde egemenlik kurmak, gezip dolaşmakla aldatma, aldanma. (Ali İmran, 196; Gafir, 4)
-Dine sokulan uydurma ve iftiralarla aldatma, aldanma. (Ali İmran, 24; Enfal, 49)
-Hurafeler, uydurmalar, anlamını bilmeden okuyuşlarla aldatma, aldanma.
(Hadid, 14)
-Sefil, rezil yaşayışla aldatma, aldanma. (Ali İmran, 185; En’am, 70, 130; A’raf, 51; Lukman, 33; Fatır, 5; Hadid, 20)
-Allah ile aldatma, aldanma. (Lukman, 33; Fatır, 5; Hadid, 14)

Aldatış ve aldanışın en yıkıcısı, Allah ile aldatmadır. Kur’an’da şöyle buyuruyor: Sakın, aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın!

İnsanoğlunun en kahırlı bunalımları, Allah’ın araç yapıldığı aldatıştan kaynaklanan bunalımlardır. En zehirli zulümler de, bu aldatıştan doğar. En kalıcı, en yıkıcı bozgunlar, bu aldatışın vücut verdiği bozgunlardır. Tarih buna tanıktır.
*
Kur’an’daki “Allah ile aldatılmayın” ihtarına rağmen, Türk halkı dinine olan derin saygısı yüzünden Allah ile aldatılıyor.
*
Allah ile aldatmak; dinimizi, çıkar, koltuk, baskı, egemenlik aracı yapan bir sanayi koludur. İşin esası bakımından, ne dini vardır, ne de imanı… Onun dini imanı, Tanrısı, ibadeti, hep çıkarıdır, hesabıdır. Allah ile aldatanlar dokunulmaz, eleştirilmez bir “tahakküm teolojisi” oluşturmuşlardır. Türkiye’de bu teolojiyi egemen kılmak istiyorlar.
Alıntı: Profesör Yaşar Nuri Öztürk, “Allah İle Aldatmak”, Sayfa 13-14