“Kat kat katlanma, faizin özelliğidir”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Faiz ilk olarak şu ayetle yasaklanmıştır:

Ey inanıp güvenenler (müminler)! Özelliği kat kat katlanıp artma olan faizi yemeyin[*]. Allah’tan çekinin ki umduğunuza kavuşasınız. (Ali İmran, 3/130)

*Kat kat katlanma, faizin özelliğidir. %10 ile alınan borcun faizi, ikinci yıl %21’e, üçüncü yıl %33’e çıkar ve zamanla anaparayı geçer.

İkinci yasaklama şu ayetlerle olmuştur:

“Müminler! Allah’tan korkun! Faizden geriye ne kaldıysa bırakın! Eğer inanmış kişilerseniz.”

Bunu yapmadınız mı bilin ki; Allah’a ve Elçisine karşı savaş halindesiniz. Eğer tevbe ederseniz, ana mallarınız sizindir. Ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız. Borçlu, darlık içinde ise, rahata çıkıncaya kadar beklenir. Bağışta bulunmanız sizin için hayırlı olur. Bunu bir bilseydiniz!..” (Bakara 2/278–280)

Cahiliye devrinde borcunu ödeyemeyen borçlu, köle olarak satılırdı. Son ayetle borçluların satılması da yasaklandı ve ona süre tanınması hükme bağlandı.

Alıntı: Ticaret ve Faiz, 2007, Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır