Yusuf suresi 106. ayet – Allah’a ait nitelikleri başkalarına yakıştırmaksızın iman etmiyorlar

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Nitekim onların çoğu, Allah’a, O’na ait nitelikleri başkalarına yakıştırmaksızın iman etmiyorlar. (1) [Yusuf suresi 106. Ayet]

Dipnot:
1- İmanda çelişki nedir? İçine şirk karıştırılmış bir imandır. İşte burada bu tür bir çelişkili imandan söz edilmektedir. es-Sîra sahibi İbn İshak aynen şöyle der:

“Müşrikler kendilerini İbrahim’in dininden biliyorlardı” (M. Hamidullah tahkiki, s. 178). Müşrikler telbiyelerinde önce Allah’ı birliyorlardı, sonra da putlarını işe dahil ediyorlardı. “

Onların çoğu Allah’a şirk koşmaksızın iman etmiyorlar” âyetinin tarihi bir karşılığı olduğu gibi, güncel bir karşılığı da vardır.

Nasıl ki Mekke’nin şirk koşanları bu hallerine bakmadan kendilerini Hz. İbrahim’in dinine nisbet ediyorlarsa, günümüzün şirk koşanları içinden de kendini Hz. Muhammed’in dinine nisbet edenler çıkabilmektedir.

Bu ve buna benzer âyetlerin tarihsel olduğu ve bizlere hitap etmediği gibi sakat bir düşünceye saplanmamışsak, bu âyetlerde dile gelen hakikatin tarihte kalmış isimler’ değil, her zaman ve zeminde varlığını sürdürecek olan vasıflar/nitelikler’ olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerek.

Bir cevap yazın