Muhammed suresi 24. ayet: “vahiy üzerinde derin düşünme”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Onlar hiç Kur’an üzerinde derin derin düşünmezler mi?* Yoksa kilit üstüne kilit vurulmuş kalplere mi sahipler? [Muhammed suresi 24. Ayet]

* Yani: “Kur’an’ın satır aralarından satır arkalarına geçip derin bir okumayla geleceğe ilişkin tedbir üretmezler mi ”

Tedebbur, “arka taraf” anlamındaki dubur’den türetilmiştir. “ Bir şeyin görünen yüzüyle yetinmeyip ardına geçmeyi”, ya da “bir işin önünü ardını düşünerek geleceğe ilişkin tedbir üretmeyi” ifade eder.

Tedebbur kelimesinin ait olduğu tefa’ul babı tekellüf ve tereddüd ifade eder. Yani hem zahmet etmeyi ve bedel ödemeyi gerektirir (külfet) hem de ısrar ve sebatı (tereddüt) ve dahi sabiteleri olmayı gerektirir. (Aynı babtan gelen 5 düşünce kavramının farklı vurgularına dair bir izâh için bkz: 7:3, not 4)

Alıntı: M. İslamoğlu meali

Bir cevap yazın