Takva sorumluluk bilincinde olmaktır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Günümüzde “takva” kavramı anlam kaymasına uğramış. Takva kıyafete ve hatta kıyafetin renginin siyah oluşuna indirgenmiş. İsteyen sarıklı cübbeli sakallı hatta elinde asası ile gezebilir bu kişisel tercihtir.
Ancak bu şekilde giyinen biri böyle giyinmekle sevap alacağını ya da Müslüman’ın kıyafetinin bu olduğunu sanmamalı.

Takva nedir?
Dolayısıyla takva fıtratına göre yapabileceğin kadar sorumluluk bilincinde olmaktır, sorumluluk yüklenebilmektir, zira taşıyamayacağımız yük yüklenmez (bknz. Bakara 286)

Takva; karakterin en güzel eylemleridir, düşeni kaldırmaktır, bencillik yapmamaktır, İyilikte öncü olabilmektir, selamı, barışı yaymaktır, adil olmaktır, hüsnü zan etmektir, yardımlaşmaktır.

Takva, güzel ahlaktır, (Takva elbisesi. Araf 26)

“…İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın: Allah’a karşı sorumluluğunuzu unutmayın! İyi bilin ki Allah azabı şiddetli olandır.” (Maide 5/2).

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı düşmanlığı ve Rasul’e karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvayı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah’tan korkun. (Mücadele 9)

Özetle, takvalı olmak kişilerin kıyafet şekliyle ilgili değil, sorumluluk bilincini geliştirerek, erdemli olmayı yaşam biçimi haline getirmektir.

Doğrusunu Allah bilir.

Alıntı

Bir cevap yazın