Kur’an’da “yazıklar olsun” ile başlayan iki sure

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Kur’ân-ı Kerim’de iki sure ويلٌ (yazıklar olsun-vay haline) kelimesiyle başlıyor; İlk sure, finansal işlemlerde çeşitli hilelerle haksız kazanç elde eden ve insanları kandırmaya çalışan kişilerden söz ediyor:

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?” (Mutaffifın 83/1-6).

İkinci sure ise, kazandığı paradan, servetinden Allah rızası için harcamayan, insanları arkadan çekiştiren ve onlarla dalga geçen kişilerden bahsediyor:

Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline! O, malının, kendisini ebedîleştirdiğini sanır. Hayır! Andolsun ki o, Hutâme’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları hâlde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.” (Hümeze 104/1-9).

Allah rızasının olmadığı işlerde yalancılık, hayâsızlık ve riyakârlık vardır!

Hisham Alabed