“Cahiliye” kelimesi Kur’an’da dört defa geçer

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

“Cahiliye” kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de dört defa geçer. Aşağıdaki dört ayetten Cahiliye’nin en önemli unsurlarını şu şekilde inceleyebiliriz:

 1. İnsanın ruhsal sağlığının bozulması:

  “Allah’a karşı cahiliye zannı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar” (Al-i İmran 3/154).

 2. Yasaların bozulması:

  “Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?” (Maide 5/50).

 3. Ahlakın bozulması:

  “Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın.” (Ahzab 33/33).

 4. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğün yayılması:

  “Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi.” (Fetih 48/26).

Ne yazık ki biz hâlâ “Cahiliye”de yaşıyoruz.

Hisham Alabed