“İradesiz kişi otomata benzer”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İman ederek itaat, akıl ve iradeyi zorunlu kılar. İradesiz kişi otomata benzer; bir otomatın imanıyla imansızlığı arasında ne fark var?
Kuran ile insan aklını sürekli anlamaya davet eden bir hakikat insan hayatının içine dahil edilir ve aklı çalıştırma olabilecek en üst seviye olan ibadet seviyesine yerleştirilir.

Bu, bilgelik sevgisi (felsefenin anlamı) üstünde bilgeliğe bir anlam kazandırır. Bu, Allah’tan dolayı bilgiyi sevmeyle bilmekten dolayı Allah’ı sevmeyi kaynaştırır. Bildikçe sever sevdikçe Allah’ın davetinden de dolayı daha çok bilmek isterseniz. Bu, felsefenin-şükürle birleşmesidir.

Prof. Dr. Caner Taslaman