Allah’ın Elçileri kimlerle mücadele etti?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ateizm Sekülerizmin ileri boyutlarından biri. Toplum sekülerleştikçe Tanrı (fikri de) anlamsızlaşıyor. Bu “anlamsızlaşma”nın açıkça ifade hali Ateizm. Yoksa zaten çoğu gösterişçi dindar da Tanrı yokmuş gibi yaşıyor. Bu gerçekliğin açıkça ifade edilmesinden çok kendisi hakkında konuşmalıyız.

Türkiye’de Ateizm ya da Deizm tehlikesi falan yok. Dindarların endişe etmesi gereken şey şirktir.

Allah kitabında eleştiri ve mücadele için ateizmi ya da deizmi değil şirki merkeze almıştır.

Şirk kapsamına giren hangi düşünce ve ameller var, Konda onu da araştırmalı.

Allah’ın Elçileri, Allah yok diyenlerle değil Allah ile kullar arasında Aracı olduklarını iddia ederek insanları kendilerine köleleştiren din adamları sınıfıyla ve o sınıfla kol kola insanları ezen despot zalimlerle mücadele etmişlerdir.

Kimin izinde olduğumuza dikkat edelim.

Bülent Şahin ERDEĞER