Allah’ın dininde savaşın meşru olmasının tek şartı savunma amaçlı olmasıdır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Allah’ın dininde savaşın meşru olmasının tek şartı savunma amaçlı olmasıdır. Yani Müslümanların kendileriyle savaşmayanlara karşı savaşma hakları yoktur. Bu konuyla ilgili temel ayet şöyledir:

“Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Ancak haddi aşmayın (savaşmayanlara zarar vermeyin). Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.” Bakara suresi 2/190

*************

…eğer bir kimse size saldırıda bulunursa siz de onun saldırdığı gibi saldırın; ancak Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve Allah’ın, kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyanların yanında olduğunu bilin. [Bakara, 194’ten]

Müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltiniz. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın emrine dönünceye kadar, saldıran tarafla savaşınız. Eğer dönerlerse, artık aralarını adaletle düzeltiniz ve adaletli davranınız. Şüphesiz Allah, âdil davrananları sever. [Hucurat, 9]

Allah, sizinle din konusunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, âdil olanları sever. [Mümtehine, 8]

Bir cevap yazın