Vahyi hayata dönüştürmek istemeyen toplumların melek peygamber talebi

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Vahyi hayata dönüştürmek istemeyen toplumlar, ittifakla insan peygambere karşı çıkıyorlar ve onun yerine melek peygamber talep ediyorlar.

****

“Rabbimi tenzih ederim. Ben, sadece beşer bir peygamberim. [İsra suresi 93. ayetten]

Zaten, kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların buna inanmalarını sırf, “Allah, peygamber olarak bir beşer mi gönderdi?” demeleri engellemiştir. [İsra suresi 94. ayet]

Şunu söyle: “Eğer yeryüzünde yerleşmiş, gezip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.” [İsrâ Suresi 95. Ayet]

Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan, O’nun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah, seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez. [Mâide Suresi 67. Ayet]

Bu Kur’ân bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. [En’âm suresi 19. ayetten]

Bir cevap yazın