Rûm Suresi 21. ayet ve dipnot

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Yine sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de O’nun mucizevî işaretlerinden biridir: Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. (1) [Rûm Suresi 21]

Dipnot: 
1- Karşıt cinslerin yaratılış amacının çarpıcı beyanı: edende başlayıp onu aşarak ruhu kucaklayan sevgi, bu sevginin sonucunda hayat tohumunun toprağını bularak mahlukat ağacının en soylu meyvesi olan insana dönüşmesi. Bu sayede cinsellik süfl bir arzu olmaktan çıkıp ulvi bir hizmet halini alır.

Tıpkı kâinat nasıl cazibe ipliği sayesinde kaostan kurtuluyorsa, insan da meveddetten (sevgiden) kaynaklanan bu cezbe sayesinde soyu tükenerek yok olmaktan kurtulur.

Zevciyyet ve sükunetin halk fiili ile gelmesi, bunların mutlak Zat’tan mümkin zata yansıyan zati bir tecelli olduğunu gösterir.

Sevgi ve merhametin ca‘l fiili ile gelmesi ise bu ikisinin kulun fiiline bağlı olduğunu gösterir (halk ve ca’l fiilleri arasındaki fark için bkz: 78:9, not 9).

Dolayısıyla bu sonuncuların verilmesi için insan gayret şarttır. Meveddet (sevgi, muhabbet, dostluk) ve rahmet, kadın ve erkeği birlikte tutan iki unsurdur. Sevgi tekâmül ettirilmezse, cinsellik tükenince o da biter. Fakat rahmet cinsellik bittikten sonra da sürer.

Alıntı: Mustafa İslamoğlu meali

 

Bir cevap yazın