Ya Ekrem!

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ya Ekrem!
Ya Ekreme’l-Ekremîn!
Ey cömertliği sonsuz olan!
Ey üstün ve şerefli olan!
Ey keremiyle kullarına ikram eden!
Senin keremin hadsiz ve hudutsuzdur.
Senin keremin eşsiz ve benzersizdir.
Her cömertlik sahibi sayarak verir,
Sen ise sayısız verirsin.
Herkes Senin yarattıklarından ikram eder,
Sen ikram edeceğini yaratırsın!

Ya Ekreme’l-Ekremîn!
Yaratırken mükerrem kıldığın âdemoğullarındanız!
Sonsuz ikramına şükürden aciziz,
Cehlimiz, gafletimiz ve nankörlüğümüzle malulüz;
Kereminle bizi bağışla ya Rabbi!

Ya Ekreme’l-Ekremîn!
Kerem ettin bize okumayı öğrettin;
Fakat gözlerimiz eşyanın hakikatine kör,
Kulaklarımız gerçeğin sesine sağır,
Dillerimiz hakkı söylemekte lâl!
Gönül gözümüzden perdeyi kaldır ya Rabbi!
Kulağımızı hakikatin sesine aç ya Rabbi!
Dilimizden düğümü çöz ya Rabbi!
Takva’yı kerametimiz kıl ya Rabbi!
Bizi takva ile Ekrem olanlar arasına kat ya Rabbi!
Senin sonsuz cömertliğini cennet bilmişiz,
Bizi engin kereminle kuşat ya Rabbi!

Âmin!

Mustafa İslamoğlu

Bir cevap yazın