Ortak koşanların ortak koştukları o gün ne diyecek?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Allah’ı bırakıp onlara ne şimdi, ne de Kıyamet Günü cevap veremeyecek olan ve kendilerine yalvarıldığının bile farkında olmayanlara yalvarıp yakarandan daha sapık kim olabilir? 

Evet uyarı büyük. Yüce Allah Ahkâf suresi 5. Ayette böyle uyarıyor bizleri. Bunu yaparsanız sizden daha sapık kimse olamaz diyor.

Biz ise ne yapıyoruz. Her gün yeni yalvaracak kişiler buluyoruz.

Yine Yüce Allah Nahl suresi 86.ayette putları taştan ibaret, ortak koşmayı da el yapısı şeylerden ibaret sananları asırlar önceden uyarmıştı:

Allah’a ortak koşanlar, ortaklarını gördükleri zaman, “Ey Rabbimiz! Senden başka yalvardığımız ortaklarımız işte bunlardır” derler. Koştukları ortaklar onlara, “Doğrusu, siz tam yalancısınız” diye laf atarlar.

Tabi ki şirkin A’raf  suresi 190. ayette bahsedildiği gibi bir boyutu da var:

Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği evlat konusunda Allah’a ortaklar koştular.

Seyyid Kutub’un da dediği gibi:

Biz putperestlik deyince, belirli şekillerin önünde durup, eski tarzda tanrılar adına dikilen gülünç ve basit putlardan ve o günkü insanların ibadet ve hareket şekillerinden ibaret bir manzarayı düşünürsek sadece kendimizi aldatmış oluruz.

Değişen tek şey putların ve putperestliğin şeklidir. Şiarlar giriftleşmiş ve yeni yeni unvanlar türemiştir. Şirkin tabiatı ve gereği ise bu değişen şekillerin ve ibadetlerin ötesinde dimdik ayaktadır. Yüzeysel değişiklikler, bizleri hakikati görmekten alıkoymamalıdır.”

kitapveinsan.com 07.06.2017