Celaleddin Rumi: “Tanrı dedi ki: Bu Veliler benim çocuklarımdır.”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Tanrı dedi ki: Bu Veliler benim çocuklarımdır. Gariplik âlemindedirler, eşleri yoktur. Ne işleri vardır, ne güçleri. Halkı imtihan için hor ve yetim görünürler. Fakat hakikatte dostları da benim, nedimleri de. Hepsi de benim korumama arka vermiştir. Sanki onlar, benim cüzülerimdir. Sakın, sakın! Bunlar benim hırka giyenlerimdir.

Kaynak: Şark İslâm Klasikleri, Mesnevi, Mevlâna, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1988 çeviren Veled İzbudak. Cilt 3 Beyitler-7-8, sayfa 75-80.)Mevlana Calaleddin Rumi, Mesnevi, Hazırlayan: Adnan Karaismailoğlu, Yeni Şafak Kültür Hizmeti, 2004 Cilt 1, Sayfa 289

******************************************************************************

Veliler Tanrı’nın çocuklarıdır diyen adam islama göre müşriktir!

Haşa Mevlamız (mevlana) olamaz!!! Bizim Mevlamız Allah’tır! (Bakara, 286)
*********
Yahudiler, “Üzeyir, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar da, “Mesîh, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarında geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da döndürülüyorlar! [Tevbe, 30]

Ama onlar (müşrikler), kullarından bir kısmını, O’nun bir parçası saydılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür. [Zuhruf, 15]

Andolsun ki, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kâfir oldular. [Mâide, 17]

Bir cevap yazın