Maide suresi 3. ayet: Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim ve…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim ve size olan nimetimi tamamladım; (1) ve sizin için din olarak İslam’ı (2) Allah’a teslimiyet yolunu benimsedim. [Maide Suresi 3.ayet]

Dipnot:
1- İtmam, bir şeyin aslının (cevherinin) tamamlanmasıdır.

İkmal, asıl tam olmakla birlikte noksan olan detayının (arazının) tamamlanmasıdır.

İnsanlığın değişmez değerlerinin tümü olan İslâm son mesajla hem nitelik hem nicelik olarak kemale ulaşmıştır.

Nimet ise, asıl olarak kemale ulaşmış fakat fert olarak çatısı kurulup “siz kemale taşıyın” denilmiştir.

Bu da tamamlanmış olan asıldan yola çıkılarak yapılacaktır.

2- Maverdi, bağlamla uyumlu olarak, buradaki “islam”ı isim olarak değil bir vasıf olarak alır. Bu durumda âyette dile gelen hakikat, ilâhi talimatlara tam bir teslimiyetle uymaktır.

Meşhur rivayete göre bu âyet, Nebi’nin vefatından 81 gün önce kurban bayramı arefesinde nâzil olmuştur.