A’raf suresi 54. ayet meali

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Kuşkusuz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı aşamada (1) yaratan; ve sınırsız güç ve kudret makamına (2) kurulan Allah’tır. [A’raf suresi 54. Ayet]

Dipnotlar:

1- Lafzen: “altı günde”. Yaratılışın aşamalılığını ifade eder. Kâinatın yaratılışından önceki yokluk 1 gün olarak telâkki edilirse, buradaki 6 ile birlikte toplam 7 eder. Bu rakam O’nun her an iş başında olduğunu söyleyen Rahmân 29 ışığında ilâhi yaratışın sürekliliğine delâlet eder. Yevm (gün) kelimesi Kuran’da bağlamına göre değişen vurgulara sahiptir ( bkz: 70: 4, not 5).

2- ‘Arş, “otorite ve hükümranlıktan” kinayedir. Kuran’da Allah’ın geçtiği her yerde âlemlerin yaratılışıyla ilgili bağlamlarda kullanılır ( bkz: İtkân III, 145).