Peygamberlerin özellikleri nelerdir?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Melek değil insandırlar (Fussilet 6).
Getirdikleri mesajı sadece ileten değil, aynı zamanda en iyi yaşayan örnektirler (Ahzab 21).
Her zaman doğru ve dürüsttürler (Meryem 41).
Sıkıntılara karşı direnen erdem sahibidirler (Enbiya 85-86).
Yaptıkları görevden dolayı hiçbir ücret talep etmezler. (Hûd 51, Yâsin 21).
Tümünün dinleri birdir. Akide, amaç ve hedefleri birdir. Farklılık, sadece din dili, yöntem ve uygulamadadır (Mâide 48).
Alıntı: Mustafa İslamoğlu | İslam Nedir? Sf.56