Kuran’da milletlerin çöküşüyle alakalı bazı nedenler…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kur’ân, milletlerin çöküşüyle alakalı bazı nedenlerini bize anlatıyor, mesela Bakara suresi 41. ayette İsrail oğullarına ithafen şöyle bahsediliyor:

“Elinizdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kuran’a) iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara 2/41).

Dünya hayatını ahirete tercih etmek sorunun köküdür. Heveslerimiz Allah’ın emirlerinin önüne geçtiğinde sorunlar başlamış olur. Böyle durumda yaşayan ümmetlerin temelleri sarsılmaya başlar;

“Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah’ın azabı binalarını, temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi.” (Nahl 16/26).

Gerçeğin gizlenildiği yerde şüphesiz cehalet yayılmaya başlıyor ve aslolan hukuku yok ediyor. Bu nedenle Allah’ın bize verdiği emir kesin ve çok net:

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara 2/42).

Bazı Müslümanların hatalı davranışlarını eleştiriyorum ve onlarında önce kendilerini eleştirmeleri konusunda tavsiyede bulunuyorum, çünkü onları seviyorum, ben de onlardan biri olduğum için. Ümmetin hatalarını düzeltmesi için en önce kendi kendilerini eleştirmesi gerekiyor.

“İnsanlara iyi olmayı emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Bir de Kitabı okuyorsunuz. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?” (Bakara 2/44).

Hisham Alabed