İstihdam adına istismara ‘dur’ demeliyiz

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İstihdam adına istismara ‘dur’ demeliyiz…

Ücretliyi sömüren, süründüren, onların sırtında semizleyen sahtekârlara söyleyecek sözümüz vardır…

İşçilerin emekleri ile sermayelerini büyütenler yeterince ücret takdirine gitmiyorlarsa ‘kul hakkı’ nın vebalini hatırlatmak durumundayız…

‘Herkes aynı ücret politikalarını uyguluyor, ne yapalım!’ cümlesine sığınanlara insaf, insaniyet, vicdan, ahlak, erdem, iyilik çağrısını yinelemeliyiz…

Piyasa Müslümanlığından paylaşımcı bir bilince geçiş yapmalıyız

İslam toplumunun yaşam kalitesi işveren ve işçisiyle birlikte yükselir… Çünkü biz bencil değil, kardeş bir toplumuz…

Kapitalizmin zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan insafsızlığından beriyiz…

Bizim dünyamızda insan insanın kurdu değil, yurdudur… Umududur… İlahi öğreti kurtlaşmayı değil, kardeşleşmeyi öneriyor

Değeri değil, çıkarı önceleyenler acımasızlaşıyorlar…

Merhamet medeniyetinin çocukları kapitalizmin değer yargılarına teslim olamazlar… Vicdan-cüzdan ikileminde vicdanı elden bırakamazlar…

Kâra, kazanca uhrevi bir boyut katıp ‘sevap’ elde etmenin arayışına girerler… El emeğinin, alın terinin hakkını takdir ederken bunun mizana ve mahşere yansımasını hesap ederler…

Zerre-i miskal hayrın da, şerrin de karşılığının ortaya çıkacağı günden çekinirler…

Ahireti önceliyor olmak emeği, teşebbüsü, üretimi ötelemek anlamına gelmediğini de vurgulamak lazım…

Geri kalmışlık, yoksulluk ve bunların kaçınılmaz sonucu zillet, esaret, sefalet bu ümmetin alın yazgısı olmasa gerek…

Tevekkül, kanaat ve zühd kavramlarındaki anlam kayması acziyet ve ataletin zeminini oluşturmuştur…

Evet, üretmeyen toplum muhtaçtır.

Toplumu ayakta tutan emektir.

Helal dairesinde her emek övgüye layıktır…

İslam üretimi teşvik eder, mülkiyeti meşru görür… Emeksiz kazancı tasvip etmez…

Sonuçta dünya ekeneğimiz değil mi? Ne ekersek onu biçeriz… Üzerimize kıyametin kopmakta olduğunu görsek bile elimizdeki fidanı dikmek zorunda değil miyiz?..

O halde; aklımızı iyi çalıştıralım ki, mütefekkir olabilelim…

İrademizi iyi kullanalım ki, muktedir olabilelim…

Emektarlarımızın elleri dert görmesin…

Ramazan Kayan, 09.02.2018