Kuran’da “aklını kullananları engellemeye çalıştığı” anlatılan 3 tip insan

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Üç tip insan, kendilerinden başkalarının akıllarını kullanmalarını engellemeye çalışır:

1. Otoritesini kaybetmekten korkan tiran. Kuran’daki örneği Firavun :

“Firavun, halkını aptal yerine koydu ama yine de ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir halktı.” (Zuhruf 43/54)

2. Atalarının eylemlerine fanatik olarak bağlı olan kişi :

“Aslında onların dedikleri şudur: “Biz atalarımızı bir ümmete (bir dine, bir mezhebe, bir tarikata) bağlı bulduk; biz onların izinden gidiyoruz.”” (Zuhruf 43/22)

3. Dünyasını kazanmak için ahireti satan bir din adamı:

“Ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah’ın yolundan engellerler.” (Tevbe 9/34)

Alıntı: Hisham Alabed