“İslâm’ın temel prensibi önce insan olmaktır”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Asırlardır dindarlık ölçüsü kuru ibadete sabitlenerek anlatıldı. Oysa İslâm’ın temel prensibi önce insan olmaktır.

Müteakiben tevhid, adalet, hak, ahlak, dürüstlük, yardımseverlik gibi temel prensipler gelir.

İbadetler kulluk bilinci ve bu ilkeleri içselleştirmek için gerekli.

İbadetler bireyle Allah arasındaki dikey ilişkidir. Ancak ahlak, adalet, liyakat, hakkaniyet gibi prensipler, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini düzenler.

İbadetinizin eksikliğini Allah affedebilir, ancak din/dindarlıkla beraber ahlaksızlık ve haksızlık katmerli zulümdür.

Çocuklarımıza anlamını bilmeden ritüel niteliğinde dindarlık bilinci kazandırana kadar, önce insan olmayı, çevresiyle barışık yaşamayı, paylaşımcılığı, sevgiyi ve yardımseverliği öğretmeliyiz.

Unutmayın ibadetler bilinçli, yetişkin insanın sorumluluk alanıdır.

Prof. Dr. İsrafil Balcı, 23.01.2018