“Memleketimizde derlemecilik ve malumat bolluğu ilim zannediliyor”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

En büyük tefsir, en geniş siyer kitabı, en çok ciltli İslam ansiklopedisi gibi reklamlara sakın kanmayın, kitap alıyorsunuz metreyle kumaş değil!

Büyük, geniş ve çok ciltli olması onun değerli olduğu anlamına asla gelmez, hatta aksi daha doğru bile olabilir.

Memleketimizde derlemecilik ve malumat bolluğu ilim zannediliyor, hâlbuki eleştirel olmayan düşünce “düşünce” bile değildir, dolayısıyla analitik ve kritik olmayan bir eser bilgiyi depolayan bilgisayar programlarının cılız bir kopyası olmaktan öteye pek geçemez.

Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu, 11.01.2018