Fıtrat rehberi olan vahiy hangi problemini çözmüyor – Prof. Dr. İsrafil Balcı

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ümmet rivayetlere gösterdiği özeni inandığı Kitab’a gösterseydi,

emin olun ki din baronları bugün işsiz kalırdı

ve masum insanlar üzerinden bu saltanatlarını sürdüremezlerdi.

********

İslâm inancı asla birilerine seçilmişlik, velilik, evliyalık, Allah dostluğu, şeyhlik, otorite makamı olma, hocalık gibi ayrıcalıklı statü tanımaz.

İnanan ve Allah’ın yasaklarına riayet etme hassasiyeti gösteren herkes Allah dostudur (Yunus 62-63).

Şarlatanlara kanmayın.

*****

Siz hiç tasavvuf erbabının zihinleri açmayı, insanları düşündürmeyi amaçladığını gördünüz mü?

Onlar için öncelikli olan “gönülleri fethetmektir!”

Bu tılsımlı kelime ile müridin aklı iğdiş edilir ve mankurtlaştırılmasının yolu açılır. Sonrası kendiliğinden gelir.

******

Vahiyden başka kendisine rehber/mürşid edinen insan!

Unutma ki, peşinden gittiğin insan da senin gibi aciz bir varlıktır ve en az senin kadar hata yapma potansiyeli vardır. Fıtrat rehberi olan vahiy hangi problemini çözmüyor?

Prof. Dr. İsrafil Balcı, 22.01.2018