İslâm politik bir duruşa indirgenemez

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

İslâm politik bir duruşa indirgenemez. İslâm’ın ürettiği Müslümanca bir politika vardır. Bu
politikanın ana ayağı beştir:

1. Hakikat/Tevhid.
2. Adalet.
3. Merhamet.
4. Ehliyet.
5. Meşveret.

Fakat İslâm’ı politik bir yapıya indirgemek, ona haksızlıktır.
Zira politika yararı/çıkarı esas alır. İslâm ise yararı/çıkarı değil hayrı esas alır.

Politika sonuç odaklıdır, İslâm emek odaklıdır.

Politika zafer odaklıdır, İslâm sefer odaklıdır.

Mustafa İslamoğlu