Bakara 83: “ana-babaya, yakınlara, kimsesizlere, yoksullara iyilik etmek”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Hani bir zaman da İsrâiloğullarından yalnızca Allah’a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakınlara, kimsesizlere(1), yoksullara iyilik yapacaksınız, insanlara güzel söz söyleyeceksiniz, namazı istikametle kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz diye sözalmıştık(2). Sizden birkaç istisna dışında hepiniz sözünüzden dönmüştünüz; ve siz pek dönek bir toplumsunuz. [Bakara Suresi 83]

Dipnot:
1 – Yetâmâ, (t. yetîm) küçük yaşta babasını kaybeden çocuklar için kullanılır. Bununla beraber, dil açısından her kimsesiz ya da eşsiz ve tek olana da yetim adı verilir.

Annesiz çocuk, kocasını kaybetmiş kimsesiz kadın da bu sınıfa girer. Bunu gözeterek biz yetâmâyı “kimsesizler” olarak çevirdik.

2 – Mîsak, “güvendi” anlamına gelen veseka kökünden türetilmiştir. Yemin veya belge ile garanti altına alınmış en güçlü sözleşme demektir. Ahd ve akdin bir üstüdür.

40.âyette İsrâiloğullarının Allah’a verdiği söz ahd olarak geçerken, 63 ve 83. âyetlerde mîsak olarak geçer.

Bu da gösteriyor ki İsrâiloğullarından bir değil birkaç defa söz alınmıştır. Üstelik önceki sözlerini tutmayınca cezaya çarptırılmışlar, üzerlerinden belânın kaldırılması için bu kez de kendilerinden yeminli, kesin teminat (mîsak) alınmıştır.

Alıntı: M.İslamoğlu meali