İslam’a uygun olan her şey şeffaf olmak zorundadır.

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Örgütlenme hakkı” temel hak ve özgürlüklerdendir, engellenemez; ancak örgütlü yapıların şeffaf ve yasal olması gerekir.

Türkiye’deki cemaat ve tarikatlar dinsel eğilimli baskı ve menfaat gruplarına evrilmişlerdir; yasaklamayı düşünmek yerine yasal zeminin belirlenmesi gerekir.

Fiiliyatta var olan, ancak hukuk önünde görünür olmayan hiç bir beşeri oluşumun İslam’a ve insanlığa vereceği zararları, karartacağı hayatları engellemek mümkün değildir.

İslam şeffaf olduğuna göre, İslam’a uygun olan her şey de şeffaf olmak zorundadır.

Prof. Dr. Hasan Onat, 10.03.2018 – https://twitter.com/Hasanonat