Arapça’nın bir “dil” olarak diğer dillerden…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İnsanoğlu “kelime” ve “kavramlar”ın “insan” tarafından yaratılmış olduğunu unuttuğu zaman,

kendi yarattığı “dünya”ya mahkûm olmaktan asla kurtulamaz.

Arapça’nın bir “dil” olarak diğer dillerden herhangi bir üstünlüğü yoktur;

Kur’an insan için, insanın düşünüp anlaması için Arapça indirilmiştir (12/2).

Arapça bilmek “âlim” olmak anlamına gelmez…

Prof. Dr. Hasan Onat, 26.01.2017