Uykusuzluk ve Alzheimer Hastalığı İlişkisi

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Temmuz 2017’de Neurology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre; yetersiz uyku alzheimer hastalığı riskini artırıyor. Araştırmacılar uyku bozukluğunun, beyin-omurilik sıvısında, amiloid ve tauolarak adlandırılan ve alzheimer ile ilişkilendirilen proteinlerin birikimine neden olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre uyku problemi ileri-orta yaşlarda alzheimer hastalığı riskini artırıyor.

ABD Wisconsin’da yaş ortalaması 62.9 olan, %65.3’ünün kadın olduğu; toplamda 101 kişi ile öncelikle uyku kalite ve düzenleri araştırılmış. Uyku kalitesi sonuçları medikal uyku skalasına göre değerlendirilmiş. Amiloid metabolizması, nöronal dejenerasyon, nöroflaman ışığı nörolojik belirteçler, sinaptik işlev bozukluğu ve nörogranin değerlendirilmeleri yapılmış.

Uyku sonuçları biyolojik belirteçler göz önünde bulundurularak yaş, cinsiyet, uyku durumlarının ölçümleri farklı açılardan değerlendirilmiş.

Sonuç olarak; kötü uyku kalitesi, farklı uyku problemleri ve gündüz sürekli uyuklama halinin bilişsel fonksiyonlara zarar verdiği ve alzheimer riskini artırmasıyla ilişkilendirilmiş.

Diğer bir yandan uyku probleminin var olan alzheimer hastalığını ilerletip ilerletmediğiyle ilgili veya hastalığın uyku kalitesini olumsuz etkilemesiyle ilgili henüz yeterli veriye ulaşılmamıştır.

Sağlıklı uyku düzeni için erken yaşlarda alınabilecek önlemeler vardır. Uyku sorununuz varsa nöroloji veya psikiyatri uzmanına başvurmanızda fayda var.

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan – https://www.drozdogan.com/uykusuzluk-ve-alzheimer-hastaligi-iliskisi/