Ey iman edenler iman edin….. [Nisâ, 136 ve Bakara, 284-285 ayetler]

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ey iman edenler!

Allah’a,

Peygamberi’ne,

ona indirdiği kitaba ve

daha önce indirdiği kitaplara iman ediniz.

Kim

Allah’ı,

meleklerini,

kitaplarını,

peygamberlerini ve

ahiret gününü

inkâr ederse tam anlamıyla sapıtmıştır.

[Nisâ, 136]

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’a aittir. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir ve sonra O, istediğini affedecek, istediğini cezalandıracaktır.

Zira Allah her şeye gücü yetendir. Peygamber ve onunla birlikte olan müminler, Rabbi tarafından ona indirilene inandılar.

Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar.

O’nun peygamberleri arasında hiçbir ayırım yapmıyoruz ve

“İşittik ve itaat ettik. Bizi bağışla ey Rabbimiz, zira bütün yolculukların varış yeri sensin” derler.

[Bakara, 285]

İyilik, yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz değildir.

Asıl iyilik,

Allah’a,

âhiret gününe,

meleklere ve

kitaba iman edenin;

malını çok sevmesine rağmen onu akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere, köle ve esirlere verenin;

namazı dosdoğru kılanın;

zekâtı verenin;

sözleştikleri zaman gereğini yerine getirenin;

sıkıntıda, darlıkta, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanda sabır gösterenin

eyleminden oluşur.

İşte doğru olanlar bunlardır; işte sakınanlar da bunlardır.

[Bakara, 177]