“O gün kimse kimseye bir şey sağlamaya güç yetiremez”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ve hiç kimsenin, hiç kimse adına bir şey ödemeyeceği,

hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği,

hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği

BİR GÜNDEN SAKININ.

[Bakara, 48]

O gün kimse kimseye bir şey sağlamaya güç yetiremez.

O gün emir yalnız Allah’a aittir.

[İnfitâr, 19]

Falancaya bağlandım,

şu gruptanım

banane banane ben kurtulacağım

diyenlere de şu ayeti hatırlatmakta fayda var:

Ama insanlar, aralarındaki inanç bağını keserek kendi aralarında parça parça oldular.

Her grup kendilerinde bulunan ile sevinip böbürlenmektedirler.

[Mü’minûn, 53]

Oysa Allah ne demişti:

Şüphesiz bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir;

ben de sizin Rabbinizim.

Öyle ise bana itaat ediniz.

[Mü’minûn, 52]