Ey her sözü sadık, her bilgisi hakikat olan…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ya Allah, Ya Hakîm!

Ey her daim hikmetle hükmeden!

Ey her hükmünde tam isabet kaydeden!

Ey her şeyi yerli yerince yaratan!

Ey yarattığı her şeyi hikmetle yaşatan!

Ey her işi muhkem, her davranışı isabetli olan!

Ey her sözü sadık, her bilgisi hakikat olan!

Ey her şeye bir yer, her yere bir şey takdir eden!

Ey her şeyi yaratılış amacına erdiren!

Bizi yaratılış amacımıza nail eyle!

Sonsuz hikmetinden bizi hissedar eyle!

Eşyayı yerinden edenlerden değil, eşyayı yerine koyanlardan eyle!

Akleden kalbimizi hikmetine razı eyle!

Hikmetin hazinesi Kur’an-ı azimüşşandır,

Kur’an’ı bizden, bizi Kur’an’dan razı eyle!

Âlemlere rahmet elçin yürüyen Kur’an’dır,

bizi onun kadrini bilen bahtiyarlardan eyle!