İlaç endüstrisinde iş biraz da tesadüf işliyor – Dr. Erdal Yanbuloğlu ‏

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İnsanlar sanıyor ki ilaçlar tek tek bilim adamları tarafından laboratuarlarda çalışılıp bulunuyor. Böyle bir ilaç üretimi çok nadir…

Esas çok başka özellikle ABD’de Dev kimyasal havuzları var. Binlerce kimyasal…

Bilim adamları bu kimyasalları hücre kültürlerine ekiyorlar.

Bu demek ki mesela lenfoma doku kültüründe gelişigüzel bu kimyasalları tek tek koyup deniyorlar. Olumlu olunca onu ayırıp diğer aşamalara geçiyorlar.

Yani ilaç endüstrisinde iş biraz da tesadüf işliyor.

İlacın etki mekanizması yan etkileri vs. tüm her şey daha sonra bulunuyor. Onları işte üniversitelerdeki bilim adamları buluyor. Sistem böyle işliyor.

Yoksa tek tek bilim adamlarına bırakılsaydı bu işler her şey çok yavaş ilerlerdi. Şimdiki bilimsel buluş hızının yarısı bile olmazdı.

Şu an ki yeni ilaç üretimi büyük bir maliyet ve yüksek teknoloji kullanımı üzerinden yürüyen muazzam bir sistem.

Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın nerede ise % 90 bu sistemin dışında. Ve en az 50 yıl gerisinden geliyor. Onun için ot çöp fitotedavi hepsi hikâye. Onun için geleneksel tıp filan bomboş işler.

Dr. Erdal Yanbuloğlu ‏- https://twitter.com/dreyanbuloglu