Din Alanında Güvenilir Bilgi – Prof. Dr. Hasan Onat

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Hayatın her alanında güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır;

fakat din alanındaki bilgimiz kaynaklar, içerik, kurucu kavramlar ve tarihsel süreç bakımından güvenilir değilse,

sağlıklı bir din anlayışı ve dünya görüşü inşa etmek pek mümkün olmaz.

Din alanındaki bilgilerimizin de tıpkı denize doğru akan bir nehir gibi değişerek, dönüşerek ve farklılaşarak daha sonraki nesillere ulaştığını fark etmek “güvenilir” bilgiye ulaşabilmenin ilk basamağıdır.

Prof. Dr. Hasan Onat, 11.11.2017 –  https://twitter.com/Hasanonat