Demek ki kurtuluşa ermek belirli bir zümreye ait bir iddia ve slogan değildir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Bilâkis, kim güzel davranarak yüzünü (özünü, benliğini) Allah’a teslim ederse, onun ecri Rabbinin katındadır. Onlara herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara 2/112)

Demek ki kurtuluşa ermek belirli bir zümreye ait bir iddia ve slogan değil, fedakârlık gerektiren bir duyarlılıktır.

“Muhsince davranarak benliğini Allah’a teslim etmek” her şeyden önce kalp safiyetini ve niyet düzgünlüğünü beraberinde getirmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Okuyan