Bakara süresindeki muhteşem manzara

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Bakara süresindeki muhteşem manzara:

1. Kuran’daki en uzun sure bakara suresidir.

2. Onun adı inek kıssasından alınmıştır. Bu kıssadan başka surede bahsedilmiyor. Kıssada, peygamberlere uymak istemeyen insanlara çok önemli uyarılar var: Allah’ın emirlerine itaat etmek, kesin ve erteleme olmaksızın uygulanmalıdır.

“Hani Mûsâ kavmine, “Allah, size bir sığır kesmenizi emrediyor” demişti. Onlar da, “Sen bizimle eğleniyor musun?” demişlerdi. Mûsâ, “Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım” demişti.” Bakara 67

3. Bakara suresi, imanlı olmanın gerekliliğini bahsetmekle başladı, imanın kendisinden bahsederek bitirdi. İman meselesi ile alakalı tam bir tanım mevcut.

4. Surenin üçte biri, İsrail oğulları hakkındadır. Tarihten ve sosyolojisinden, milletin çöküşünün nedenlerini ve yükseliş nedenlerini açıklamak için bize bir tez sunuyormuş gibi.

5. Kur’an’da en uzun ayet Bakara suresindedir; o ayet borç ile ilgilidir. Bu ayet, ekonomik yönlerin ve nasıl uygulanacağıyla alakalı etik konusuna olan bağlantının önemini vurgulamaktadır. Bknz: Bakara 282

6. Allah’ın yüceltilmesi ile ilgili “Kursi ayeti” Bakara suresindedir. Bknz: Bakara 255

7. Sonrasında insan onuru ile ilgili en büyük ve en önemli ayet geliyor

“Dinde zorlama yoktur.” Bakara 256

8. Kur’an-ı Kerim’in son inen ayeti:

“Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah’a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır.” Bakara 281

9. Bakara suresi bazı konulardan kapsamlı şekilde bahsediyor:

Adem’i yeryüzünde “halife” kılmak,

İbrahim evin temellerinin yükselmesidir,

Aile sistemi ile ilgili hükümler (evlilik ve boşanma).

10. Bakara suresinde İslam ekonomisi açısından çeşitli konular var (harcama – borç – rehin – faiz).

11. Bakara Suresi, bazı ibadetlerden (Ramazan ve oruç-Hac-Kurban-kıblenin çevrilmesi) derinden bahsediyor.

12. Bakara suresinde dinlerin takipçileri tarafından işlenen en büyük suçun cezasını hatırlatmak için bulunan bir uyarı vardır

“İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap’ta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lânet eder, hem de bütün lânet etme konumunda olanlar lânet eder.” Bakara 159

Şimdi hepinizi Bakara suresini okumaya ve anlamaya davet ediyorum. Çünkü ümmetin rönesansı, bu suredeki talimatların uygulanmasıyla başlıyor.

Hisham Alabed, 19.05.2018