Talak suresi – “Allah bir çıkış yolu açar”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Bilemezsin, belki Allah bunun ardından yeni bir durum ortaya çıkarır.” (Talak 65/1)

“Kim Allah’tan çekinerek kendini korursa Allah bir çıkış yolu açar.” (Talak 65/2)

“Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter.” (Talak 65/3)

“Kim Allah’tan çekinerek kendini korursa Allah onun işini kolaylaştırır.” (Talak 65/4)

“Kim Allah’tan çekinerek kendini korursa Allah da onun kabahatlerini örter ve alacağı ödülü arttırır.” (Talak 65/5)

“Allah, zorluğun ardından bir kolaylık yaratacaktır.” (Talak 65/7)

Bütün bu ayetler Kur’an’da bulunan bir surede geçiyor.

Fakat ne yazık ki Müslümanlar bu sureyi görmezden gelmiş durumda.

Kur’an’da boşanma ile alakalı çok muhteşem bir sistem var, fakat bu sistemi uygulayanlar ve saygı duyanlar nerede?

Hisham Alabed