Allah elçileri tarih boyunca hep medeniyetin kurucu öznesi olmuşlardır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Peygamberler tarih boyunca hep medeniyetin kurucu öznesi olmuşlardır. Onların görevi sadece medenîleştirmek değil, aynı zamanda bala oturan sinekleri de kovalamaktır.

O sinekler ki, yalnızca tükettikleri temiz değerleri kirletmekle kalmazlar, “yüceltme” bahanesiyle o değerin ardına sığınıp putlaştırmaya karşı savaş açanlara çamur atarlar. Attıkları çamurları kendilerine iade edesiniz isterler. Eğer siz yanılır yenilir de çamuru iade ederseniz, o çamur çamurcuya değil ardına saklandığı değere gelecektir. Zaten amaçları da odur; o zaman sizi mahkûm etmek için yaygarayı basacaklardır.
Kur’an’da isimleri geçen Arapların taptığı Vedd, Suva’, Yeğus, Ye’uk ve Nesr (71:23) isimli putlar, kimi müfessirlere göre İdris Peygamber’in havarileri olan salih zatlar imiş.
Bu size, putlaştırma alanında dünle bugün arasında çok fazla bir şeyin değişmediğini göstermiyor mu?

Alıntı: Mustafa İslamoğlu, Peygamber Yazıları Sf. 70

 

Bir cevap yazın