“Biz Müslümanlar ne zamanki ülkelerimizi adaletle yönetmek uzaklaştık o zaman…”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

…”İş ve Girişimcilik” konulu oturuma, video konferansla bağlanan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İslam medeniyetini canlandırmanın ve yüceltmenin tek rehberinin Kur’an-ı Kerim olduğunu söyledi.   

Muhammed, Kur’an’da ‘adaletle’ ilgili en az 43 ayet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

”Biz Müslümanlar ne zamanki ülkelerimizi adaletle yönetmek uzaklaştık o zaman dış güçler bize ‘sözde adalet ‘getirmek için bahane buldular ve topraklarımıza girdiler. Artık adil düzenler kurmak zorundayız. Kafa yapımızı, sistemlerimizi değiştirmek zorundayız. Dış güçleri topraklarımızdan çıkarıp yeniden o muazzam İslam medeniyetini inşa etmeliyiz.” 

Din âlimlerinin ya da ulemanın öğretilerinin Kur’an öğretileri ile uyum içinde olması gerektiğine dikkati çeken Muhammed, şöyle devam etti:

”Müslüman hayatı değerlidir. Dosdoğru Kur’an-ı Kerim’e uyarak yaşamalıyız. İslam ülkelerini, birtakım âlimlerin, din adamlarının fikirleri doğrultusunda ayrıştırmayalım. Dış güçlere sizi parçalamaları için zemin hazırlamayın. Sadece bunlara inanmayalım. İslam topraklarına mezhepçilik tohumları ekmeyelim. Herhangi bir ulemanın öğretileri Kur’an’a uyuyorsa ancak o zaman öğretileri kabul edin.”

Muhammed, teknolojik ve bilgi birikiminden yoksun İslam toplumlarının, kendisine saldıran ülkelere bağımlı hale geldiğini savunarak, şöyle devam etti:

“İslam bize insanlığı, Müslümanları savunmamızı söyler. Biz ne yapıyoruz peki? Kendimizi savunacağımız silahları bile başka ülkelerden temin ediyoruz. Bu silahları sağlayacak ne teknolojiye, ne bilgiye ne de tekniğe sahibiz. Teknolojimiz maalesef buna el vermiyor. Bize verilen silahlar da en eski ve işe yaramaz olanları maalesef. Kendimizi korumak zorunda olduğumuz ülkelere bile bağımlı duruma gelmiş durumdayız. Savaşı her an hissetliğimiz böylesine bir dünyada kendimizi ve topraklarımızı savunacak silahlar üretmek zorundayız. Artık Müslüman ülkeler olarak her an bize saldıracak ülkelerden silah almayı bırakıp kendimiz üretmek zorundayız. Müslümanlar ne kadar dine önem veriyorsa o kadar da fen ilimlerine önem vermek zorunda.”

”Silahlarımızı birilerine saldırmak için değil sadece kendimizi savunmak için üreteceğiz.” diyen Muhammed,

”Silaha sahip olmak zorundayız. Çünkü biz İslam medeniyetini koruyamadık. Tüm İslam toprakları, medeniyeti emperyalist güçler tarafından işgal ve talan edildi. Ve biz bu değerlerimize sahip çıkmadık.” diye konuştu.

Alıntı: http://aa.com.tr/tr/dunya/eski-malezya-basbakani-muhammed-yeniden-o-muazzam-islam-medeniyetini-insa-etmeliyiz/930118