Zümer Suresi 3. ayet – Biz bunlara sadece bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

O’nun dışındaki-aşağısındaki bir takım kimseleri veliler edinenler,

“Biz bunlara sadece bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz!” derler.

Zümer suresi 3. ayet
Bu ayetin ve benzer ayetlerin haber verdiği hakikat şudur:
1. Müşrikler, Allah’ı en büyük ilâh olarak kabul ediyorlardı.
2. Şirk koştukları hiçbir kimseyi, Allah’a denk ve eşit olarak görmüyorlardı.
3. Allah’a yakın olduğuna inandıkları kimseleri şirk koşuyorlardı.
4. O kimselerin de Allah’a denk değil Allah’ın astı (dûn) olduğunu itiraf ediyorlardı.
5. Timsallerini (put) yaptıkları söz konusu kimselere, onlar kendilerini Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ve dua ediyorlardı.