Yeni bir eğitim modelinin üzerinde yükseleceği esaslar

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

YENİ BİR EĞİTİM MODELİNİN ÜZERİNDE YÜKSELECEĞİ ESASLAR

1- Değer odaklı olmalıdır, fiyat odaklı değil.
2- Bilgi, bilinen ve bilenin/Âlim, malum ve talibin arası açılmamalıdır.
3- İnsanlığın değişmez değerlerinden neşet etmelidir.
4- İnsanı tanrıyla savaşan bir ‘hırsız’ olarak değil ‘şeref’ ve ‘keramet’ sahibi bir şaheser olarak tanımlamalıdır.
5- Ahlaktan bilgiye doğru bir seyir izlemelidir.
6- Paylaşımcı olmalıdır.
7- Parçalayıcı değil bütünleştirici olmalıdır.
8- Bilgiyi bir ibadet olarak kabul edilmelidir.
9- Her insan tekinin benzersizliğini peşinen kabullenmelidir.
10- Tecrübeye bilginin en değerli katmanı olarak saygı duymalıdır.
11- Dinlemeye dayalı olmalıdır.
12- Öğrenen-öğreten ilişkisine dayalı olmalıdır.
13- Özgürlükçü ve hür düşünceye dayanmalıdır.
14- Süreklilik esas olmalıdır.
15- Zamanın meşru olan tüm yöntemlerini kullanmalı

16- Merhamet ve şefkat temelinde yükselmelidir.
17- İlmin el-âlim tarafından bahşedilmiş bir emanet olduğu unutulmamalıdır.

Alıntı: http://kuranihayat.com