Vahyin amacı insanın şahsiyetini inşa etmektir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Vahiy, sonsuz ve ölümsüz olan Yaratıcının, sonlu ve ölümlü olan insana ikramıdır.
Vahiy, insanın kullanma kılavuzudur. Bir şeyin kullanma kılavuzunu en iyi onu yaratan yazar. İnsanı yaratan da, onun kullanma kılavuzunu gönderen de Allah’tır.
Vahiy, ilahi bir inşa projesidir. Vahyin amacı insanın şahsiyetini inşa etmektir.

Vahiy insanı, insan yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayat inşa edebilsin diye inşa eder.
Vahyin amacı:

İnsan merkezli bir hayat,

iman merkezli bir insan,

bilgi merkezli bir iman,

hakikat merkezli bir bilgidir.

Hakikatin merkezi ise, bir sıfatı da el-Hak olan Allah’tır.

Mustafa İslamoğlu