Şirk nedir, Müşrik kimdir – Bu konu hakkında Kur’an’da geçen başlıca ayetler

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Kıyamet gününe kadar kendisine cevap vermeyecek birilerine, Allah’ın berisinden yalvarıp durandan daha sapık kim vardır? Ve o yalvardıkları, onların yakarışından habersizdirler. [Ahkâf, 5]

 

O’ndan başka taptıklarınız, SİZİN VE ATALARINIZIN TAKMIŞ OLDUĞU BİR TAKIM KURU İSİMLERDEN İBARETTİR. Allah, onların ilah oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. HÜKÜM ANCAK ALLAH’INDIR. O, size kendisinden başkasına tapmamanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” [Yûsuf, 40]

 

O, kullarının üstünde YEGÂNE KUDRET VE TASARRUF SAHİBİDİR. [En’âm, 61]

 

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; çocuk edinmemiştir. O’NA MÜLKÜNDE ORTAK YOKTUR, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. [Furkân, 2]

 

O kullarının üstünde HER TÜRLÜ KUDRET VE TASARRUFA, OTORİTEYE SAHİPTİR. O hikmet sahibi ve hükümrandır, gizli-açık her şeyden haberdardır. [En’âm, 18]

 

HER ŞEYİN YÖNETİMİ ELİNDE OLAN ALLAH, bütün noksanlıklardan uzaktır. Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.” [Yâsîn, 83]

 

Oysa onlar, KENDİLERİNE YARDIM ETSİNLER DİYE Allah’tan başka ilahlar edinirler. İLAHLARI ONLARA YARDIM EDEMEZLER. Aksine onlar ilahlarının “hazır ol” vaziyetindeki askerleridir. [Yâsîn, 74-75]

 

Allah’tan BAŞKA KENDİLERİNE YAKINLIK SAĞLAMAK İÇİN İLAH EDİNDİKLERİ ŞEYLER, kendilerine yardım etselerdi ya! Ama öyle olmadı, onları bırakıp gittiler. BU ONLARIN YALANI VE UYDURUP DURDUKLARI ŞEYDİR. [Ahkâf, 28]

 

Dikkat ediniz, saf din Allah’a aittir. O’ndan başkasını ilah edinenler; “BİZİ SADECE ALLAH’A YAKLAŞTIRSINLAR DİYE ONLARA KULLUK EDİYORUZ” derler. [Zümer, 3]

 

YARDIM YALNIZ VE YALNIZ ALLAH KATINDADIR. Hiç şüphesiz Allah, mülkünde galiptir; işlerini yerli yerinde yapandır. [Enfâl, 10]

 

Onlar mı daha güçlü, YOKSA DARDA KALANA KENDİSİNE YALVARDIĞI ZAMAN KARŞILIK VEREN ve sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah’tan başka bir ilah mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! [Neml, 62]

 

Andolsun ki onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, elbette; “Allah’tır” derler. De ki: “Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse; Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun bu rahmetini önleyebilirler mi?” De ki: “BANA ALLAH YETER. TEVEKKÜL EDENLER ANCAK O’NA GÜVENİP DAYANIRLAR.” [Zümer, 38]

 

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi ‘yapayalnız ve yardımsız’ bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? ÖYLEYSE MÜ’MİNLER, YALNIZCA ALLAH’A TEVEKKÜL ETSİNLER. [Âl-i İmrân, 160]

 

Allah, gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde/evrede/dönemde yaratan, sonra arşı hakimiyeti altına alandır. O’ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçiniz vardır. Düşünüp ders almıyor musunuz? GÖKTEN YERE KADAR BÜTÜN İŞLERİ O YÖNETİR. Sonra, sizin saydığınız yıllardan bin yıla denk düşen bir günde bütün işler O’na çıkar. [Secde, 4-5]

 

İŞTE, RABBİNİZ OLAN ALLAH BUDUR. MÜLK O’NUNDUR. O’ndan başka taptıklarınız, bir çekirdek zarına bile sahip değillerdir. [Fâtır, 13]

 

Şüphesiz ki benim koruyanım, kitabı indiren Allah’tır ve o bütün iyi kullarını görüp gözetir. ALLAH’IN DIŞINDA TAPTIKLARINIZIN, NE SİZE YARDIMA GÜÇLERİ YETER NE DE KENDİLERİNE YARDIM EDEBİLİRLER. [A’râf, 196-197]

 

Peki, bunlar hiçbir şey yaratmayan, tersine KENDİLERİ YARATILMIŞ BULUNAN VARLIKLARA mı Allah’la birlikte ilahlık yakıştırıyorlar? NE ONLARA NE DE KENDİ KENDİLERİNE BİR YARDIMDA BULUNAMAYACAK OLAN VARLIKLARA MI? [A’râf, 191-192]

 

Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa, her şeye hâkim olan kendileri midir? [Tûr, 37]

 

De ki: “Bütün şefaat Allah’ındır. GÖKLERİN VE YERİN HÜKÜMRANLIĞI O’NUNDUR. Sonra O’na döndürüleceksiniz.” [Zümer, 44]

 

Yoksa O’ndan başka dostlar mı edindiler? Oysa gerçek dost Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O’NUN HER ŞEYE GÜCÜ YETER. [Şûrâ, 9]

 

 

***

 

Müşrik, Allah’ın yaratıcını olduğunu kabul eder. Zaten kabul etmeli ki ortak koşsun:

 

Andolsun, onlara, “Gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye sorsan; “Allah”tır derler. De ki: “Övgü, Allah’a aittir. Ama onların çoğu bilmiyorlar.” [Lokman, 25]

 

Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, kesinlikle “Allah” diyeceklerdir. Buna rağmen nasıl da döndürülüyorlar! [Zuhruf, 87]

 

Onlara, “Gökleri ve yeri kimin yarattığını, güneşe ve aya kimin boyun eğdirdiğini” sorsan, kesinlikle “Allah” diyecekler. Nasıl döndürülüyorlar? [Ankebût, 61]

 

***

 

Allah’a karşı yalan uydurandan daha zâlim kimdir? Bunlar Rabblerine sunulurlar ve tanıklar da, “Rabblerine karşı yalan söyleyenler bunlardır” derler. Biliniz ki, Allah’ın laneti zâlimler üzerinedir. [Hûd, 18]

 

De ki: “Dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi bilmektedir.” [Hucurât, 16]

 

Allah’a ibadet ediniz ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunanlara iyilik yapınız. Doğrusu Allah, kendini beğenip duranları sevmez. [Nisâ, 36]

 

Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizinle ilgili olarak ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceksiniz. Andolsun aranızdaki bütün bağlar kopmuş ve tanrı sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir.  [En’âm, 94]

 

De ki: “Ana babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aileniz, kazandığınız paralar, bozuk gitmesinden korktuğunuz iş ve hoşlandığınız evler ALLAH ve elçisinden ve O’nun yolunda çaba göstermekten daha sevgili ise, ALLAH emrini getirinceye kadar bekleyiniz.” ALLAH yoldan çıkmış toplumları doğruya iletmez. [Tevbe, 24]

 

***kitapveinsan.com***

Bir cevap yazın