Kur’an’ın adalet anlayışı ve Alman Martin Niemöller’in Hitler dönemini özetleyen sözü

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ve asla zulmedenlerden yana eğilim göstermeyin! [Hûd, 113]

********************

“Onlara, “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edici kimseleriz” derler.” [Bakara, 11]

********************

Bir toplumu oluşturan fertler kendi iç dünyalarındakini değiştirinceye kadar, Allah onların oluşturduğu toplumu değiştirmez. [Ra’d, 11]

********************

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olunuz.

Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin.” [Mâide, 8]

Mâide suresi 8. Ayet şöyle devam eder:

Adaletli olunuz; bu takvânın ta kendisidir. Allah’a isyandan sakınınız. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.”

********************

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutunuz; kendiniz, anne babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden kimseler olunuz.

Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır.

İğreti arzularınıza uyup adaletten sapmayınız.

Eğer şahitlik ederken dilinizi eğip bükerseniz ya da doğruyu söylemezseniz, muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir.

[Nisâ, 135]

********************

Alman Martin Niemöller’in Hitler dönemini anlattığı söylenen bir hadise vardır:

Önce Sosyalistleri topladılar. Sesimi çıkarmadım, çünkü ben sosyalist değildim.

Sonra sendikacıları topladılar. Sesimi çıkarmadım, çünkü sendikacı değildim.

Sonra Yahudileri topladılar. Sesimi çıkarmadım, çünkü Yahudi değildim…

Sonra beni almaya geldiler…

Benim için sesini çıkaracak kimse kalmamıştı.”

Derleme: kitapveinsan.com