Temiz bir nehir GSMH’yi arttırmaz ama….

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kapitalizm kendi mantığından ileri gelen nedenlerden dolayı iç sınırına dayanmış, bir de ekolojik problemle ilgili dış sınırına dayanmış oluyor.

Sistemin mantığı sınırsız büyümeye endeksli. Fakat bu dünyanın kaynakları sınırlı.

Belirli bir eşikte bu sürdürülemez hale geliyor.

Ne oluyor? Atmosfer ısınıyor, hava kirleniyor, toprak kirleniyor, kapitalizm için vazgeçilmez olan madenler kıtlaşıyor ve pahalılaşıyor, enerji kaynakları kıtlaşıyor.

Dolayısıyla kapitalizm iki sınırına birden dayanmış olduğu için hem iç hem de dış sınırına, genel bir sürdürülemezlik var dünya ölçeğinde.

*****

Büyüme şimdi bir tabu haline gelmiş.

Büyüme bu kadar, büyüme şu kadar… İyi de onun kompozisyonu ne?

Ne büyüyor? Hiç kimse bunu sorun etmiyor.

Bakın büyüme, burjuva toplumunda paranın hareketini izler.

Para her el değiştirdiğinde gayri safi milli hâsıla (GSMH) büyür.

Hintli bir agronom diyor ki, temiz bir nehir GSMH’yi arttırmaz ama bir takım faaliyetlerle o nehir kirletilirse GSMH artar.

Sonra o kirli suyu insanlar içer ve hasta olursa yine GSMH artar.

Bir de akıllı bir kapitalist çıkar ve oraya su temizleme tesisi kurarsa milli gelir yine artar.

Şimdi bana söyleyin bakalım, bu lanet olası artsa ne olur artmasa ne olur! Doğal kaynakları yok ederek, atmosferi kirleterek…

Bu burjuva iktisadı burjuva düzenini meşrulaştırmak için üretilmiş bir soytarılıktan ibarettir. Bilimle de bu dünyanın gerçekliğiyle de hiçbir ilişkisi yoktur.

Bizim yapmamız gereken bu verili düşünce sisteminin, bu paradigmanın dışına çıkmak.

Aksi halde işler sarpa sarmaya devam eder.

Bir de deniyor ya yatırımcı. Bunlara tefeci demek lazım.

Yabancı tefeci, yerli tefeci demek lazım.

Hangi fabrikayı, hangi hayırlı işi yapıyorlar bunlar? Sen vergi topluyorsun, onlar da bu vergiyi alıp götürüyor, mesele bu.

Doç. Dr. Fikret Başkaya, 21.08.2018  

Ayrıca okuyunuz:  

1 – https://kitapveinsan.com/dunyadaki-bir-avuc-zengin-ve-milyarlarca-fakir-zafer-bangash/ 

2 – https://kitapveinsan.com/gelir-adaletsizligine-iliskin-ornekler/