Mürselât suresi

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine koştukça koşanlara,
iyiden iyiye yayanlara,
hak ile bâtılı ayırdıkça ayıranlara,
öğüt bırakanlara,
özür veya uyarıda bulunanlara yemin olsun ki,
size verilen söz mutlaka gerçekleşecektir.
****
Yıldızlar silindiği zaman,
gök yarıldığı zaman,
dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,
peygamberlere vakit bildirildiği zaman;
ertelendikleri gün için; yani hüküm günü için, -ki hüküm gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin?-
Yalanlayanların vay haline o gün!

Biz, öncekileri helâk etmedik mi?
Sonra da, peşlerinden gelenleri onların ardına takacağız.
İşte biz, suçlulara böyle yaparız.
O gün, geçmişten ders almayan yalancıların vay haline!
Sizi değersiz bir sudan yaratmadık mı?
Sonra belli bir süreye kadar onu sağlam bir yere yerleştirmedik mi?
Buna gücümüz yeter. Güç yetiren ne güzeldir!
O gün, yaratanını inkâr edenlerin vay haline!
Biz yeryüzünü dirilerle ölülere toplanma yeri yapmadık mı?
Oraya sabit ve yüksek dağlar yerleştirmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi?
O gün, Allah’ın nimetlerini yalanlayanların vay haline!
Yalan sayageldiğiniz şeye doğru gidiniz! Üç boyutlu azaba, ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidiniz. O saray gibi kocaman bir kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir.

O gün, Allah’ın uyarısını yalanlayanların vay haline!
Bu, konuşamayacakları gündür.
Özür dilemelerine izin verilmeyecektir.
O gün, âhireti yalanlayanların vay haline!
Bu, sizleri ve öncekileri topladığımız hüküm günüdür.
Eğer bir tuzağınız varsa, bana kurunuz.
O gün, hüküm gününü yalanlayanların vay haline!
Şüphesiz o gün, takvâ sahipleri, gölgelerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır.
Kendilerine, “Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi âfiyetle yiyiniz, içiniz” denilecektir. İşte biz, güzel amel yapanları böyle ödüllendiririz.
O gün, âhiretteki ödülü yalanlayanların vay haline!
Yiyiniz, azıcık sefa sürünüz; siz suçlusunuz.
O gün, kıyametin kopacağını yalanlayanların vay haline!
Kendilerine “Allah’ın huzurunda eğiliniz” dendiğinde, eğilmezler. O gün, Allah’a ibadeti yalanlayanların vay haline!
Onlar, bundan başka hangi söze inanacaklar?

Mürselât suresi 1-50. ayetler