Sadece “şükür” denilerek şükredilmiş olunmaz!

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Bazıları zannediyor ki; “Şükür” demekle şükretmiş olunuyor. Bu sadece dilin şükrüdür. Bu şükür, şükür olmadı ki…

Nimetin şükrü kendi cinsindendir;

icat fıtratın şükrüdür,

sanat hilkatın şükrüdür,

hidayet iradenin şükrüdür,

adalet vicdanın şükrüdür,

tefekkür aklın şükrüdür,

muhabbet kalbin şükrüdür,

iman iç dünyamızın şükrüdür,

islam dış dünyamızın şükrüdür,

ibadet kulluğun şükrüdür,

tevhid hakikatin şükrüdür,

tertil (anlayarak okumak) Kur’anın şükrüdür,

tahkik muhakemenin şükrüdür,

tebliğ hidayetin şükrüdür,

vahdet ümmetin şükrüdür,

ittiba (tabi olma) nübüvvetin şükrüdür.

Ekmeğin adını söylemek adamın karnını doyurur mu? Suyun adını söylemek insanı suya kandırır mı?

Rabbim ilim vermiş ilimden şükrünü eda edeceksin.

Rabbim sana zaman vermiş,

hayat vermiş, zamanın şükrünü eda ediyor musun? Bir kısmını ALLAH davasına ayırıyor musun?

Rabbim sana servet vermiş, servetin şükrü infaktır.

Eğer şükredeceksen nimetin cinsinden şükret…

Alıntı: Mustafa İslamoğlu, El Esmâu’l Husna – Eş Şakir dersinden

Bir cevap yazın