Rahman suresi 29-30. ayetler: her varlık O’na muhtaçtır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

GÖKLERDE ve yerde bulunan her varlık O’na muhtaçtır; her an O,(hayata ve varlığa dair) her işe müdahildir: o halde Rabbinizin hangi nimetini inkâr edebilirsiniz? (Rahman 29-30)

Dipnot: “Ey insanlık ailesi, Allah’a muhtaç olan sizlersiniz, Allah’a gelince: O kendi kendine yeten sonsuz zenginlik sahibidir” Şe’n, sıra dışı tavır ve eylemleri ifade eder.

Bu bağlamdaki en doğru karşılığı, “Mahlukata dair büyük ve sıra dışı muhteşem müdâhale”dir.

Eskimez tabirle, “O, her anda bir şandadır”.

Bu cümle, Allah’ın müdahil olmadığı bir alan tasavvuruna dayalı her tür seküler yaklaşımı dışlar.

Daha kendi bedeninin işleyişine müdahil olamayan, dolaşım, sinir, sindirim, boşaltım, lenf sistemi gibi bir dolu unsurun kendi müdahalesi dışında işlediği insan, Allah’ın yarattığı varlıklara ve zamana müdahalesine kafa tutuyorsa, burada ciddi bir kendini bilmezlik ve algı problemi var demektir.